ผลิตภัณฑ์ :

Paperboard Package for food (Food Contact)
    บรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร ในคุณสมบัติเฉพาะตัว ผลิตในห้องปลอดฝุ่น เหมาะกันผลิตภัณฑ์พวกอาหารต่างๆ

- Frozen & Microwavable & Oven Box

    บรรจุภัณฑ์ที่สำหรับอาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง หรือ อาหารปรุงสำเร็จ สามารถใส่อาหารแช่แข็ง ใส่ไมโครเวฟหรือตู้อบได้ มีทั้งแบบฝาเปิดบนหรือซิลฝาพลาสติก ง่ายต่อการเปิดรับประทาน

- Paper Tray

    ถาดกระดาษสำหรับอาหารชุด 2-4 ช่อง ปิดฝาครอบธรรมดา หรือ ฝารีดร้อน

- Hermetic Pouch

    ซองกระดาษเคลือบลามิเนทหลายชั้น สำหรับบรรจุเครื่องปรุงรสและเครื่องแกง ป้องกันความชื้นเก็บไว้ได้นาน

- Fancy Box

    บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ทันสมัย ใช้บรรจุสินค้าแช่เข็ง และอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟ ก่อนรับประทาน มีหลายรูปแบบ ฝาปิดสนิท เพื่อความสด เก็บไว้ได้นานและสะดวกในการรับประทาน

 
 
     
 
 


Paperboard Package
(Non Food Contact)
 


Label & Wrapping


Composite Can & Paper Tube
 
สำนักงาน และโรงงาน
 
 
 
 
Copyright@2007 Continental Packaging (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.